ZB5010D 2023 - 990 Kg

Giá: 281.000.000 đ

ZB5024D - 2.2m3

Giá: 307.000.000 đ

ZB5035D - 2.2m3 PHANH DẦU

Giá: 325.000.000 đ

ZB7050D - 4 khối

Giá: 419.000.000 đ

KC7050D - 5 TẤN 1 CẦU

Giá: 467.000.000 đ